Izabela Manturo

Polska

Urodzona w 1995 r. Absolwetnka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk pięknych w Warszawie oraz Wydziały Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jest laureatką dwóch nagród za pracę dyplomową („Graduation
Projects” oraz „Font nie Czcionka”). U podstaw jej twórczości stoi człowiek. Za pomocą ekspresji pragnie przedstawiać ludzkie emocje. Próbuje sięgać do głęboko ukrytych stanów ludzkiej psychiki i w niedosłowny sposób przelewać je na płótno.

Prace autorki

1