ADRES FIRMY

ARTME LIMITED EDITION SP. Z O.O.

Ul. Krakowska 41

31-066 Kraków

KRS 0001025814

NIP 6762638968

info@artme-store.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTME

 1. Sposób realizacji zamówienia
 2. Prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Procedura zwrotów
 4. Procedura reklamacji.
 5. Procedura ochrony danych osobowych
 6. Dostępne formy płatności.

1. Sposób realizacji zamówienia

1.1 Złożenie zamówienia.

Galeria ARTME prowadzi sprzedaż dzieł sztuki za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o ofercie kupna  Galeria ARTME zamieszcza na stronie https://artme-store.pl.

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https//artme-store.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 • Wyboru dzieła sztuki,
 • Wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • Wyboru sposobu płatności.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Galerii ARTME:

 • Podawane są w złotych polskich,
 • Zawierają podatek VAT,
 • Cena podana przy każdym dziele sztuki jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,

Galeria ARTME zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

1.2 Sposób dostawy

Zamówiony towar zostaje wysłany kurierem do klienta. Nazwa kuriera zostaje podana po złożeniu zamówienia na podany adres mailowy.

1.3 Termin przygotowania zamówienia.

Termin przygotowania zamówienia od czasu realizacji zamówienia jest dla każdego dzieła indywidualny, informacje o wysyłce znajdują się w opisie każdego dzieła.

1.4 Termin dostawy przez kuriera.

 Termin dostawy przez firmę kurierską wynosi od 1 – 5 dni.

1.5 Koszt transportu/wysyłki dla każdej z oferowanych opcji.

Wysyłka na terenie Polski jest darmowa. Koszty wysyłki za granicę są podawane automatycznie przy wypełnieniu adresu do wysyłki w formularzu zamówienia.

2. Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu.

3. Procedura zwrotów.

Klient, od daty doręczenia dzieła, ma 2 tygodnie czasu na zastanowienie się, czy pragnie zatrzymać zakupione dzieło. W razie rezygnacji z zakupu, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Galerię ARTME mailowo lub telefonicznie. Galeria ARTME wskaże adres, na który dzieło ma być odesłane z powrotem.

4. Procedura reklamacji.

4.1. Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć reklamację pisząc na adres email: info@artme-store.pl.

4.2. Reklamacje zostają rozpatrywane w przeciągu 3 dni.

4.3 Szkody powstałe w trakcie transportu.

Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadają widoczne szkody opakowania lub zawartości, należy to zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z Galerią ARTME na adres info@artme-store.pl.

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Galerię ARTME przez adres e-mail.

4.2 Niezgodość przedmiotu z umową.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłaszać Galerii ARTME w okresie do 2 lat od daty jego zakupu.

5. Procedura ochrony danych osobowych.

Galeria ARTME jest Administratorem Danych Osobowych Klienta.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Składając zamówienie w Galerii ARTME, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Galerii ARTME oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Galerię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane Klienta będą udostępniane firmom obsługującym płatności, które są również Administratorami Danych Osobowych.

Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Klienta danych osobowych, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Administrator stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez sklep https://artme-store.pl danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

6. Dostępne formy płatności.

Gdy Klient zdecyduje się na zakup towaru, wystarczy, że kliknie na “Złóż zamówienie”, a następnie na ekranie pojawią się dostępne formy płatności:

PayPal

Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.